Glosariosh diksionariosh frasegunash


Bibliamunda na rijsishka shimigunaga kai glosariobi tiyan. Lucasbi Hechosbish tiyaj estrellan rikuchishkagunaga glosariobi churashka gan. Lucasta Hechostash churashka paginamu ringu kaibiga klik-da rurabai.


Kai diksionariobi kinsa shimiguna tiyan: runa shimi, cholo shimi, inglés shimi. Narij tukuchinchi. Kinsa shimigunamunda fraseguna libroga kambujmi valin.

old style house w cabuya fence.JPG
Share