Jesús wacharishkamunda


Kaibi Jesús wacharishkamunda shuj videoda riki pudingui. Paiga jawa cielomunda llujshisha kai pachamu shamusha ñukuchij allibujmi na charij laya tukuga. Juan 3:16-bi shina nin: "Taita Dios kai pachabi kawsujkunada manchanaidi k'uyushami, Paibuj shujlla Churida kachuga, maijinsh Paida krijka ama chingarishalla, ashtangarin na tukurij kawsida charichun."

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.